Günümüz ve Osmanlıdaki Uzunluk Ölçüleri

admin tarafından Pzt, 11/17/2014 - 01:01 tarihinde yayınlandı

SI biriminde uzunluk ölçüsü olarak temel birim metredir ve bir metre zaman içinde şöyle tanımlanmış.

•28 Eylül 1889, ilk Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi %10’u iridyum’dan oluşlan platin alaşımı standart bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlanmıştır.6 Ekim 1927, •Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaflımı standart çubuğun üzerindeki iki merkezî çizginin eksenleri arasındaki
0°C’ deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standart
basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken
yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmifltir.
• 20 Ekim 1960, On birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel
Konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve
5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçiflteki ıflımanın
boşluktaki dalga boyunun 1.650.763,73’de biri olarak tanımlamıştır.
• 21 Ekim 1983 - On yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta
1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır. Metrenin tanımına ilişkin bugünkü son durum
budur.

Osmanlı Ölçü Birimleri
Uzunluk Ölçüleri
1 Çarşı arşını 0,6858 m
1 Mimar arşını (Zira) 0,757738 m
1 Rub (urub) 0,0857 m (1/8 Arşın)
1 Kerrab (Kirâh) 0,0428 m (1/16 Arşın)
1 Endaze 0,6525 m
1 Parmak (1/24 zira) 0,031572 m
1 Hat (1/12 parmak) 0,002631 m
1 Nokta (1/12 hat) 0,000219 m
Ağırlık Ölçüleri
1 Çeki (4 Kantar) 225,79832 kg
1 Kantar (44 Okka) 56,44958 kg
1 Batman (6 Okka) 7,69767 kg
1 Okka/Kıyye (400 Dirhem) 1,282945 kg
1 Dirhem 3,2073625 g
1 Miskal 4,5819464 g
7 Miskal (10 Dirhem) 32,073625 g
1 Denk (1/4 Dirhem) 0,80184 g
1 Kırat (1/4 denk) 0,20046 g
1 Buğday (1/4 kırat) 0,05011 g
Alan Ölçüleri
1 Hektar = ( 11 Dönüm ) = 10.105,337 m2 = ( 17.600
zirakare )
1 Dönüm = ( 4 Evlek ) = 918,667 m2 = ( 1.600 zirakare ) = ( 40 x 40 zira )
1 Evlek = 229,666 m2 = ( 400 zirakare ) = ( 20 x 20 zira )
1 Zirakare= 0,57416 m2

Etiketler: