LYS-YGS İçin Konu Eksiğiniz Kalmasın.

admin tarafından Paz, 09/20/2015 - 12:31 tarihinde yayınlandı

ygs lys konularıSınavlarda matematiğin önemi aşikar,özellikle LYS-YGS sınavlarında matematik dersi son derece önemli.Matematiğin yapısı gereği konularınızın tam olması gerekmekte çünkü konular birbiriyle ilişkili örneğin tam sayılarla ilgili eksiğiniz var , bu tam sayılardaki eksiğiniz rasyonel sayıları , üslü sayıları,kareköklü sayıları kısaca tüm matematik konularını etkilemekte.Bu nedenle aşağıdaki liste YGS ve LYS matematik konuları verilmekte böyle bu konuları eksik bırakmadan çalışabilirsiniz.

YGS KONULARI

1 - Sayılar

 • Sayı kümeleri-Asal Sayılar-Pozitif Bölenler,Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
 • Çözümleme - Taban Aritmetiği
 • Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem - Bölünebilme kuralları - Bölme Özdeşliği
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer - Mutlak Değerli Denklemler
 • Gerçel Sayılar - Faktöriyel
 • Sayılar

2 - Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

3 - Oran Orantı

 • Orantı problemleri
 • Doğru ve Ters orantı, Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 - I.Dereceden Denklemler ve Problemler

 • Denklem çözme
 • Denklem Kurma
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Ortak İş Yapma Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Denklemler

5 - Mantık

 • Önermeler
 • Bileşik ve Açılı Önermeler

6 - Kümeler

 • Küme - Alt Küme - Kümede İşlemler
 • Küme Problemleri

7 - Bağıntı ve Fonksiyon

 • Sıralı İkili - Kartezyen Çarpım - Bağıntı
 • Fonksiyonlar - Fonksiyonlarda İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri
 • Bağıntı - Fonksiyon

8 - İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

 

LYS KONULARI

1 - Polinom - Özdeşikler

 • Polinomlar
 • Özdeşikler - Çarpanlara Ayırma
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2 - İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
 • Eşitsizlikler - Eşitsizlikler Sistemleri
 • Parabol

3 - Permütasyon - Kombinasyon - Binom ve Olasılık

 • Permütasyon
 • Kombinasyon ve Binom
 • Olasılık

4 - Trigonometri

5 - Karmaşık Sayılar

 • Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
 • Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

6 - Logaritma

 • Logaritmanın Özellikleri
 • Üslü ve Logaritmik Denklemler
 • Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği

7 - Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler

 • Toplam ve Çarpım Sembolleri
 • Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
 • Aritmetik Diziler
 • Geometrik Diziler

8 - Matris ve Determinant

 • Matris ve Determinant

9 - Fonksiyonlar

 • Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
 • Mutlak Değerli Fonksiyonlar
 • Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği

10 - Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

 • Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
 • Limitte Belirsizlik Durumları

11 - Türev

 • Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
 • Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
 • Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
 • Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonksiyon Türevleri
 • Türevin Geometrik Anlamı
 • Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
 • Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
 • Polinom Fonksiyonların Grafiği
 • Asimptot Kavramı

12 - İntegral

 • Belirsiz İntegral - İntegral alma kuralları
 • Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
 • Belirli İntegral
 • İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
 • Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
Etiketler: